adresa
Prosiměřie 186

671 61 Prosiměřice

telefon
+420 515 271 181

telefon
+420 725 472 760

telefon
ms@prosimerice.cz

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3. 1

V rámci investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi  z komponenty 3. 1 Investice ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodnění žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedenám nových programů v oblasti IT.

Financováno Evropskou unií, Národní plán obnovy, MŠMT  

 

Cesta k radosti

Naše škola realizuje projekt Cesta k radosti, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004992 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“). 

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů MŠ a spolupráci s rodiči dětí MŠ a veřejností – odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ. 

Tento projekt je spolufinancován EU

 

Objevujeme svět

Naše škola realizuje projekt Objevujeme svět , reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020572     podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent, rozvojové aktivity – projektový den ve výuce, spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností – odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči41 dětí v MŠ.

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Projekt cesta za poznáním

Naše škola realizuje projekt Cesta za poznáním, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014008 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na personální podporu – školní asistent MŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (vzdělávání pedagogů), spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

logo eu